Header Ads

พะเยา...ผู้ว่าฯพะเยา มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจความเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 34 ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจความเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34  ได้ มอบของขวัญปีใหม่ แจก ลูกอม ผ้าเย็น หมวกกันน๊อค และตุ๊กตา แก่ ประชาชนและเด็กๆ ที่เดินทางมาขึ้นรถโดยสาร ประจำทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วย
พร้อมกันนี้ได้ตรวจความพร้อม พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง โดยเฉพาะการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ซึ่งพนักงานขับรถโดยสารทุกคน จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย แก่ประชาชนที่ เดินทาง กลับภูมิลำเนาเพื่อไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้ พร้อมกันนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้แจกเครื่องช่วยเตือนการหลับใน แก่พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในด้วย สำหรับการอำนวยความสะดวกการเดินทางด้วยรถประจำทาง ทางสำนักงานจนส่งจังหวัดพะเยา ก็ได้มีการจัดเตรียมรถโดยสารไว้เพียงพอ มั่นใจจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างในช่วงการเดินทางในครั้งนี้แน่นอนขณะเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานช่วยงานด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรปีใหม่ ให้อำนวยความสะดวก การเดินทางของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างเต็มที่ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้...

ภาพ/ข่าว  นิรัน  บุญแก้ว/พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.