Header Ads

ปลัดจังหวัดตราด นำทีมออกเยี่ยมจุดตรวจร่วมตามมาตรการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


             วันที่ 29 ธ.ค. 2562 คณะทำงานตรวจติดตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงทศกาลปีใหม่ 2563 คณะทำงานชุดที่ 3 นำโดยนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมจุดตรวจร่วมตามมาตรการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของจังหวัดตราดรวม 6 จุด ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจร่วมทั้ง 6 จุด พร้อมทั้งมอบอาหารแห้ง และเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
                ทั้งนี้จังหวัดตราดได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมจุดตรวจจราจรร่วมตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 5 คณะ ผลัดเปลี่ยนกันและกระจายกันตรวจ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจุดตรวจ ร่วมบนถนนหลัก และถนนสายรอง ในภาพรวมพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยได้มีการขอให้ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ ให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากปัญหาเมาแล้วขับ ส่วนผู้นำชุมชน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้ดูแลลูกบ้านของตน หากพบดื่มสุราขอให้กำชับลูกบ้านห้ามขับรถทุกประเภทโดยเด็ดขาด

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.