Header Ads

ชลบุรี - เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์สัตหีบ เปิดจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศบาลปีใหม่ 2563


         เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.63 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีเขตสัตหีบ สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก อปพร. ผู้ช่วยผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาอ.ค์การบริหารส่วนจังหวัดชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เข้าร่วมในพิธี

         นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้บูรณาการจัดตั้งจุดบริการประชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี โดยจัดตั้งจุดบริการ แนะนำ ประชาสัมพันธ์ รวมทัี้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นจุดพักผ่อนแก่ประชาชนที่เดินทางผ่านไป-มา ในพื้นที่สัตหีบ ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63   โดยมีอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทสสาธารณภัย และพนักงานจากส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมปฎิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ลดน้อยลง

ภาพข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวทีวี 13 สยามไทย  0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.