Header Ads

จ.ระยอง ประชุมคณะทำงานติดตามศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะที่ยอดสะสม 2 วัน พบเสียชีวิตแล้ว 3 ราย

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจัวหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง น.อ.อำนรรฆ ภมรพล รอง ผอ.รมน.ระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีวาระในการประชุมที่สำคัญคือ การวางมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62-2 ม.ค.63 เทศกาลปีใหม่  2563 นี้ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง เน้นการควบคุมให้เข้าถึงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตามนโยบายของรัฐบาล การสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้เพื่อนำสาเหนูมาวิเคราะห์และถอดบทเรียนหาแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อไปสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดระยอง ยอดสะสม 2 วันที่ผ่านมา พบมีจุดตรวจทั้งสิ้น 141 จุด ผลการตรวจ จับกุมผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค 1,346 ราย จับมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 886 ราย เมาสุรา 1,348 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,370 ราย ไม่มีใบขับขี่ 2,820 ราย ใช้ความเร็วเกินกฏหมายกำหนด 540 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 595 ราย ขับย้อนศร 608 ราย แซงในที่ขับขัน 616 ราย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 1,129 ราย


นอกจากนี้ยังพบว่า 2 วันที่ผ่านมาพบเกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้น 5 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย บาดเจ็บ 2 ราย....

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.