Header Ads

จ.อุทัยธานี!!รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 2562 ณห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง


เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 22 ธ.ค.62 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นางสาว ปารีณา ชักเช็ค ผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวปารีชา ชักเช็ค ผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันเอกสิทธิพร แข่งเพ็ญแช ผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา ศิลาภิวัฒน์ ผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องและคณะครูทั้งจังหวัดอุทัยธานีที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการพูดคุยพบปะกับคณะครูในที่ห้องประชุม พร้อมมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีของรางวัลจากการจับฉลากให้กับพวกคณะครู และยังมีสินค้าหลากหลายให้กับผู้ร่วมงานได้เที่ยวชมอีกด้วย

//////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.