Header Ads

อุทัยธานี - ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อ.เมืองอุทัยธานี


เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 17 ธ.ค.62 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวชนม์กมลพร ฉัตรพัสกรชัย(คนพิการต้นแบบ) พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วน คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เครือข่าย และประชาชนที่เข้าร่วมงานนี้


นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่า สืบเนื้องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ซึ่งทำให้สังคมเกิดคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม สำหรับในปี 2562 นี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่ยืน ภายใต้แนวคิด"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีประกาศเกียรติคุณแด่สถานประกอบการที่จ้างคนพิการ จำนวน 11 แห่ง เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2562 จำนวน 4 คน พร้อมมีของรางวัลแจกจ่ายให้กับคนพิการที่เข้าร่วมงานและอาหารหลากหลายเมนูให้กับผู้เข้าร่วมอีกด้วย

///////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441


ขับเคลื่อนโดย Blogger.