Header Ads

จ.อุทัยธานี!! พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยา วันจันทร์ 23 ธันวาคม 2562

เมื่อเวลา 9.00 น ของวันที่ 23 ธ.ค.62 โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดอุทัยธานี พร้อม พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะนักเรียน และชาวบ้านอำเภอลานสัก ที่เข้าร่วมงานมอบสิ่งของให้กับประชาชนในครั้งนี้
โดยพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเชิญสิ่งของพระราชทาน(จำนวน 524 ชุด) และมอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ พร้อมออกเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 270/2 หมู่ 10 บ้านห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายถั่ว เทศเขียว จำนวน 1 ชุด หลังจากนั้นไปยังพื้นที่อำเภอห้วยคต ณ โรงเรียนบ้านสมอทอง ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน(จำนวน 524 ชุด) และลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 175/2 หมู่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มอบให้แก่นางบุญเรือน ด้วงโต จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

/////////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.