Header Ads

จับไม่หมด!!!ฉก.ม.2 โชว์ผลงานยึดยาบ้าเกือบ 6.5 ล้านเม็ด


           เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้(17 ธันวาคม 2562) ที่บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง  พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) เป็นประธานการ
แถลงข่าวการปฏิบัติปราบปรามยาเสพติดห้วงก่อนวันที่  20 – 27  ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ อำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอก อภิรัชต์
คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/             ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก และ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓    ได้มอบนโยบาย/สั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามแผน  ปฏิบัติการร่วม
สามเหลี่ยมทองคำ 1511 (The Golden Triangle Operation) ครั้งที่ ๑/๖๓     ในการสกัดกั้นยาเสพติด บริเวณพื้นที่แนวชายแดน  พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการ      กองกำลังผา
เมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511  
และตามนโยบายที่ มทน.๓/ผอ.ศอ.บส.ชน.  กองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511   ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีผลการ
ปฏิบัติของหน่วย จำนวน 2 เหตุการณ์    เหตุการณ์แรกได้ปรากฏข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังประเทศไทย บริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย และลำเลียงต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทย พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2     จึงสั่งการให้ กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังจากกองร้อยทหารม้าที่ ๒ ปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพ   บริเวณ บ้านผาหมี หมู่ 6 ตำบลเวียงพางคำ ใในยเวลา 19.45 น.     วันที่ 16 ธ.ค.62     
ได้ตรวจการณ์พบกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่าย ประมาณ 15 – 20 คน เดินเท้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ใช้
อาวุธปืน (ไม่ทราบชนิด) ยิงใส่ฝ่ายเรา จึงเกิดการปะทะกัน นานประมาณ 5 นาที ผลการปะทะฝ่ายเราปลอดภัย   เมื่อเคลียร์ในช่วงเช้าวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ไได้ตรวจพบยาเสพติด
ให้โทษ    ประเภท 1 (ยาบ้า) 15 กระสอบ จำนวนประมาณ 1,500,000 เม็ด จึงทำการตรวจยึดไว้ก่อนส่งมอบให้ พนักงานสอบสวนสภ.แม่สาย ตขยายผลต่อไป

                     เหตุการณ์ที่ 2 สายลับรายงานว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังประเทศไทย บริเวณอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และลำเลียงต่อ
ไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทย จึงจัดกำลังกองร้อยทหารพรานที่ ๓๑๐๙ ปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณ      บ้านเล่าสิบ หมู่ ๓ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่   16 ธันวาคม 2562 จึงตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณบ้านห้วยมะหินฝน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   ต่อมาในเวลฃา 23.00 น.ได้
ตรวจพบรถยนต์ปิคอัพต้องสงสัย บรรทุกกระสอบปุ๋ย  จึงส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่รถปิคอัพดังกล่าวได้ขับฝ่าจุดสกัดหนีไป หน่วยจึงได้ทำการไล่ติดติดตามจนถึง บ้านจะหยี
ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จันพบรถยนต์คันดังกล่าวได้ขับชนบ้านของประชาชน บ้านเลขที่ 25/3 บ้านจะหยี หมู่  20  ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แต่คนขับรถได้อาศัยความ
มืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้ออีซูซุ สีดำ หมายเลขทะเบียน บษ 2953 เชียงราย ที่มีการปลอมแปลงทะเบียนเป็น ษษ 2958 ด้วยการใช้สติกเกอร์สี
เขียวแปะไว้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่  เมื่อตรวจค้นรถพบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) บรรทุกอยู่ภายในห้องโดยสาร และบริเวณท้ายกระบะของรถยนต์ปิคอัพ จำนวน  25 กระสอบ
ประมาณ 4,996,000 เม็ด หน่วยจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ที่   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เพื่อส่งมอบให้กับ สถานีตำรวจภูธรแม่จัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย และ
ทำการขยายผลการจับกุม ต่อไป

                  พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3)  กล่าวว่า ยาเสพติดดังกล่าวคาดว่าเป็นของกลุ่มเดิมๆ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ยี่ห้อ ตอง 999 สีน้ำเงิน และสีแดง ที่มีอักษรต่างกัน
ในขณะที่ภาชนะบรรจุยาบ้ามีทั้ง ตราม้าและแอปเปิ้ล เชื่อว่า ยาเสพติดทั้งหมดนำไปส่งให้ลูกค้าที่ต่างกลุ่มกัน ที่มีการจับกุมในช่วงนี้คาดว่าเกิดจากความร่วมมือของ 6 ชาติโดยเฉพาะ
กับทางการเมียนมาจนนำมาซึ่งการปราบปรามในประเทศเพื่อนบ้าน อีกส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่กลุ่มผู้ค้ายาจึงพยายามอาศัยช่วงนี้ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่
ประเทศไทยซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 โดยท่านแม่ทัพได้สั่งการที่เกี่ยวข้องดำเนินการฏิบัติการตามแผนความร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 (The Golden Triangle Operation) ครั้งที่ ๑/๖๓
อย่างเคร่งครัด.......

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.