Header Ads

อุทัยธานี - นายอำเภอลานสักเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนลานสักวิทยา อ.ลานสัก ครั้งที่ 16

เมื่อเวลา 8.30 น ของวันที่ 12 ธ.ค.62 โดยมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสักเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด พร้อม นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอลานสัก หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ของอำเภอลานสัก

นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอลานสัก หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่า การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ครั้งที่ 16 อำเภอลานสัก ระหว่างในวันที่ 2 -12 ธ.ค.62 อำเภอลานสักได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน และประชาชน จึงได้จัดตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬาไว้เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคี ในพื้นที่อำเภอลานสัก ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนมั่วสุมในเรื่องสิ่งเสพติดต่างๆ ซึ่งปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรงของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ของอำเภอลานสัก

ส่วนกิจกรรมภายในงาน มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ชิงถ้วยรางวัล พร้อมมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสักร่วมแข่งขันทีมอำเภอลานสัก VS ทีมอำเภอแม่วงก์ หลังจากเสร็จจากการแข่งขันแล้วยังมีอาหาร(บุฟเฟ่ต์)หน้ากองร้อย อส.อำเภอลานสัก สุดท้ายนี้ก็จะมอบพิธีรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทดังกล่าว

/////// สำเนา ทองศรี 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.