Header Ads

แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว โครงการ”ไทยเบส...ร่วมใจต้านภัยหนาว อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1,500 ผืน ณ.หอประชุมอำเภอลืออำนาจ

     
     วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 62  เวลา 10.00 น.
          นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ  มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ "ไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 พ.ศ. 2562 ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1,500 ผืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวฯ


       นายชัยศรี ระแวง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และนำผ้าห่มกันหนาวมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการดังกล่าว โดยจะทำการแจกจ่ายไปทุกอำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
    
ขับเคลื่อนโดย Blogger.