Header Ads

โรงเรียนนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง 124 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ ภายใต้หัวข้อ ครั้งหนึ่งกับชีวิต ร่วมพิชิตพาสาน


วันนี้ (9 ธ.ค.62) เวลา 15.00 น. นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เชิญสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง 124 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ ภายใต้หัวข้อ ครั้งหนึ่งกับชีวิต ร่วมพิชิตพาสาน ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสมัครสมานสามัคคี และมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ Micro Marathon 3.9 km. Mini Marathon 10.5 km. Half Marothon 21.1 km. และ Marathon 42 km.ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง 24 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก "https://www.facebook.com/วิ่งเพื่อน้อง 124 ปี โรงเรียนนครสวรรค์"

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.