Header Ads

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สบอ. 12 เข้าร่วมรับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2562 จากผลงานปราบปรามจับผู้ลักลอบไม้พะยูงแห่งป่าครบุรี ในขณะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานวันที่ 21 ธันวาคม 2562  นายสมศักดิ์ กาญจนะคช หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า  สบอ. 12(นครสวรรค์) เข้าร่วมรับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2562  ของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย  ณ. อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่ประเทศไทย
และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล " ผู้ปิดทองหลังพระ " ประจำปี 2562 ปีที่ 12  โดยพิจารณาจากผลงานการทำความดีอย่างต่อเนื่องยาวนาน และความเสียสละทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะการสานต่อเจตนารมย์เดินตามรอยเท้าพ่อ โดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทน  จำนวน 16 คน

โดยนายสมศักดิ์ กาญจนะคช
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการคัดเลือกจากการมีผลงานเด่น คือ ในขณะที่นายสมศักดิ์ กาญจนะคช ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมาโดยปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ท้องที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีผลงานปราบปรามจับผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง ได้เป็นจำนวนมาก นับเป็นประวัติการณ์แห่งป่าครบุรี สามารถจับกุมกลุ่มกระบวนการที่นำพาชาวต่างด้าวเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูงได้หลายร้อยคน พร้อมทั้งบูรณาการสนธิกำลัง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย/ผู้นำชุมชนและ ราษฎรในพื้นที่ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และการลักลอบตัดไม้พะยูง รวมทั้งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ จนท.ที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นและยืนหยัดต่อสู้ในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้อันมีค่า โดยไม่อ่อนไหวต่อแรงกดดันใดๆ เป็นข้าราชการต้นแบบที่ต่อสู้กับอำนาจมืด สิ่งผิดกฏหมายมาทั้งชีวิตข้อมูล
นายสมศักดิ์ กาญจนะคช
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า  สบอ. 12(นครสวรรค์)

สบอ. 12 รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.