Header Ads

คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมและเสริมพลังให้ พชอ.ลืออำนาจ ณ.วัดไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

     วันพุธที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 09.20 น. นพ.ปฐมพงศ์   ปรุโปร่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อำนาจเจริญ  /ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ศรีสะเกษและคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ออกเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอลืออำนาจ ณ.วัดไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ


        นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส และคณะกรรมการ พชอ.ลืออำนาจ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งอำเภอลืออำนาจได้กำหนดประเด็นการพัฒนา 2 เรื่อง คือ สิ่งแวดล้อมสร้างสุข(การจัดการขยะ) และพัฒนาการเด็กปฐมวัย(มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก) โดยการเยี่ยมเสริมพลังครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งมีตัวแทน พชอ.จังหวัดละ 1 อำเภอเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค.2562 ได้แก่ พชอ.เมืองมุกดาหาร, พชอ.เมืองยโสธร, พชอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ, พชอ.สำโรง จ.อุบลฯ และ พชอ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.