Header Ads

วัดเขาบ่อพลับนิมนต์พระสงฆ์ ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์สวดถอนสีมาวัด ที่วัดเขาบ่อพลับหมู่10ตำบลม่วงหักอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

    ชาวบ้านเชื่อนำสิ่งของผ่านพิธีสวดนำไปแก้ผู้ที่ถูกคุณไสย ถูกอาถรรพ์ ฟ้าผ่า และป้องกันภัยได้ เมื่อวานนี้พระครูนิติปัญญาวุฒิ เจ้าอาวาสวัดเขาบ่อพลับ ได้ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ นิมนต์พระสงฆ์ มาทำพิธีสวดถอนสีมาวัดหลังจากได้ทำการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ก่อนที่จะมีการทำพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตซึ่งตาตำราโบราณ ตามพระวินัย เมื่อกำหนดสถานที่ในการสร้างโบสถ์นั้น ต้องทำการสวดถอนติจีวราวิปปวาสสีมา และสมานสังวาสสีมา ในพื้นที่นั้นเสียก่อน แล้วจึงจะสวดสมมุติเป็นสมานสังวาสสีมา และติจีวราวิปปวาสสีมาอีกครั้ง เพื่อไม่ให้สถานที่นั้นเกิดความคาบเกี่ยวกันของสีมา จากการประกอบการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ในการสวดถอน โดยมีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์นายอำเภอพยุหะคีรีและผู้นำชุมชนได้ร่วมทำพิธีปักหมุดชี้เขตแดนสีมาวัด  โดยชาวบ้านในพื้นที่ และใกล้เคียงต่างมีความเชื่อในพิธีสวดถอนสีมาวัด  ต่างพร้อมใจกันมาทำพิธีกันอย่างเนืองแน่นสำหรับประวัติวัดเขาบ่อพลับพระครูนิติปัญญาวุฒิได้เล่าว่าสมัยตอนหลวงพ่อเดิมมีชีวิตอยู่ได้เดินทางมายังที่วัดพร้อมได้เอ่ยกับมัคทายก วัดเขาบ่อพลับ ว่าจะสร้างวัดให้ให้แต่มัคทายกได้บอกว่าเดียวจะสร้างเองหลวงพ่อเดิมจึงบอกว่าเออมันก็อยู่อย่างนี้แหละทำให้ตั้งแต่นั้นมาวัดเขาบ่อพลับจึงมีแต่กุฏิเก่าๆเพียงหลังเดียวจนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมขึ้นทำให้วัดเจริญขึ้นมาตามลำดับจนมาถึงทุกวันนี้ทางวัดจึงจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตรขึ้นเพื่อฉลองอุโบสถหลวงพ่อเดิมเพื่อสืบทอดพระพุทธศานาต่อไป ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต อุโบสถหลวงพ่อเดิม พุทธสโร
ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค 62 -  6ม.ค 63

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.