Header Ads

กองทัพเรือจัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 1 ให้กับโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม


วันที่ 16 ธ.ค. 62 พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เยาวชนสดใส หัวใจห่างไกลยาเสพติด” โครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
โครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด”ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นโครงการที่กองทัพเรือได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ป้องกัน ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และชุดแพทย์เคลื่อนที่จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ การแสดงดนตรีสร้างความบันเทิงและสอดแทรกความรู้ จากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ การทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การมอบอุปกรณ์กีฬา และชุดยาสามัญให้กับทางโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 900 คน  ทั้งนำกล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม พร้อมคณะครู-อาจารย์ ตัวแทนจากหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพข่าว  เจี๊ยบโฟกัส  ทีมข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย  082-531-3717

ขับเคลื่อนโดย Blogger.