Header Ads

รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เปิดโครงการค่าย To Be Number One Check In @ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา


วันนี้ (26 พ.ย. 62) ที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการค่าย To Be Number One Check In @ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา  ร่วมด้วยนายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และแกนนำสมาชิกชมรม To Be Number One ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 12 แห่ง
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดโครงการค่าย To Be Number One Check In @ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน To Be Number One ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิก To Be Number One ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำสมาชิก ให้สามารถยกระดับสู่ความสำเร็จ ตลอดจนมุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ
ทางเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานมากมายทั้งต่อตัวสมาชิก ชมรม และองค์กร โดยทางชมรม To Be Number One เรือนจำกลางฉะเชิงเทราได้รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่รางวัลต้นแบบระดับเงินต่อไปข่าว...สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.