Header Ads

ระยอง - TEX จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ โรงงานระยอง

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) GGC และบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ผลิตสารแฟตตี้ แอลกอฮอล์     อีทอกซีเลท รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย มูลค่าการลงทุนกว่า 777 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 124,000 ตันต่อปี
ดร.โชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน เพื่อรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นของบุคลากรจากการขยายกำลังการผลิต ณ พื้นที่โครงการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ผลิตสารผลิตสารแฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท จากเอทิลีนออกไซด์ และแฟตตี้แอลกอฮอล์ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลมากมาย เช่น แชมพู, ครีมอาบน้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เช่น ผงซักฟอก, น้ำยาล้างจาน ฯลฯ สามารถทดแทนการนำเข้าสารแฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลทจากต่างประเทศได้ปีละไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท จากการขายในประเทศและส่งออกไป 25 ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.