Header Ads

ชลบุรี - สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล SMCA Rally Family in the Zoo

ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายนิติ วิวัฒินวานิช นายอำเกอศรีราชา เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่การกุศล SMCA Rally Family in the Zoo (เอส เอ็ม ซี เอ แรลลี่ แฟมิลี่ อิน เดอะ ซู) ประจำปี 2562 โดยมีนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวต้อนรับ  และมีนายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา พร้อมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะสื่อมวลจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 การแข่งขันแรลลี่การกุศล SMCA Rally Family in the Zoo (เอส เอ็ม ซี เอ แรลลี่ แฟมิลี่ อิน เดอะ ซู)  จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสมาคมฯ เพื่อนำมาใช้เป็นสวัสดิการให้กับนักข่าว อาทิฯ ประกันอุบัติเหตุให้กับพี่น้องนักข่าวที่เป็นสมาชิก  ได้เกิดความอบอุ่นใจ หากเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น ยังมีทุนสำรอง ในการนำมาช่วยเหลือในด้านของการรักษาพยาบาล  อีกทั้งยังนำมาใช้เป็นทุนการศึกษา ให้กับบุตรธิดา ลูกหลานนักข่าวที่เป็นสมาชิก เป็นการส่งเสริม ให้กำลังใจ เพื่อต้องการให้บุตรธิดาลูกหลานนักข่าว มีอนาคตที่ดี และเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป  อีกทั้งเงินกองทุนสมาคมฯ ยังนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆที่สำคัญๆ ที่ ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นตลอดทั้งปี

      สำหรับสถานที่จัดการแข่งขัน คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเทียวที่สำคัญอย่างยิ่งแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ  ในครั้งนี้จะได้รับความสุข สนุกกับแรลลี่ท่องเที่ยวด้วยรถกอล์ฟครั้งแรกของจังหวัดชลบุรี  และเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแห่งนี้ ทุกท่านจะได้เที่ยวชมสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดที่หาชมได้ยาก  และชมทัศนียภาพของธรรรมชาติที่สวยงามตลอดเส้นทางการแข่งขัน


        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีทีมเข้าการแข่งขันฯ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้ง องค์กรต่างๆ  ผู้ให้การสนับสนุน รวมกว่า 60 ทีม โดยการแข่งขันแรลลี่การกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลในสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยการนำรถกอล์ฟ มาประกอบในกิจกรรม สร้างสีสันให้การแข่งขันแรลลี่ ได้ชมสัตว์และธรรมชาติภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกเพลิดเพลินตลอดเส้นทางการแข่งขัน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีในทางหนึ่งด้วย.

ยืนยงค์  ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.