Header Ads

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดงานโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “ วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” Rurirning For The Bird

    วันนี้  ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพราซ่า เชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
เชียงราย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าว
โครงการเดิน-วิ่ง Running for the Blind "วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง ปี 2562"
ท่ามกลางความสนใจของประชาชน สื่อมวลชน และผู้สนใจที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง   การจัดงาน
เดิน-วิ่ง Running for the Blind "วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง ปี 2562" มีกำหนด
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าพระ
ราชทานถ้วยรางวัลในรุ่น Overall ชายและหญิงจำนวน 2 รางวัล พรอมทั้งทรงมีพระรา
ชานุญาต เชิญพระฉายาลักษณ์ ขึ้นประดับบนเหรียญ  เพื่อมอบให้แก่นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน"เดิน-วิ่ง Running for the Blind "วิ่งนี้พี่ทำ
เพื่อน้อง"เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนและผู้มีจิต
ศรัทธารู้จักและรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์กร เพื่อจัดหาทุนในการดำเนินงานของโรงเรียน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น
เส้นทางการวิ่งมี 2 ระยะทางคือ ระยะ Funrun 52 กม. วิ่งออกจากหน้าโรงเรียนฯ เลี้ยว
ขวาถึงสี่แยกทุ่งเกลี้ยง เลี้ยวขวาไปทางบ้านแม่มะ จุดกลับตัวที่ป้อมตำรวจเก่าแม่มะ วิ่งเส้นทาง
เดิมกลับมาเข้าเส้นชัยที่ โรงเรียนฯ  และระยะ Mini marathon 11 กม. วิ่งออก
จากหน้าโรงเรียนฯ เลี้ยวขวาถึงสี่แยกทุ่งเกลี้ยง ตรงไปจนถึงหมู่บ้านเวียงแก้วใช้ถนนสายเก่า
ผ่านหมู่บ้านเวียงแก้ว ผ่านวัดครูบาบุญชุ่ม วนกลับเข้าถนนตัดใหม่ผ่านเส้นทางทุ่งนาร้านกาแฟ
(จุดแหล่งท่องเที่ยว) กลับมาเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนฯ
การเปิดรับสมัครรับสมัครทางออนไลน์ของ runlah.com เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่6
ตุลาคมถึง 30 พฤศจิกายน 2562
นักวิ่งแบ่งเป็นประเภทดังนี้
1.  สมัครวิ่งระยะ 52 กม. ราคา 499 บาท (มีการแข่งขันชิงถ้วยพระราฆทานและถ้วยรุ่นอาย)
2.  สมัครวิ่งระยะกมราคา 559 บาท
3.  สมัคร VIP ทั้ง 2 ระยะราคา 3,000 บาท ผู้สนใจสมัครได้ทางออนไลน์ของ
rulah.com.

จักรภัทร  แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.