Header Ads

คณะเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จ.ระยอง เยี่ยมรอบสอง ชุมชน OTOP นวัตวิถี แหล่งตีมีดขอตราดโบราณ บ้านตรอกตะแคง หนึ่งเดียวในจังหวัดตราด และชุมชนต้นแบบประชาธิปไตย


ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านตรอกตะแคง นายมนัส ทองศรีสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตรอกตะแคง หมู่ที่ 5 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด นาย อภินันท์ สว่างไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้งพร้อมด้วยคณะกรรมการโอทอปฯ 30 คน และชาวบ้าน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ นายนิรุธ นิยมสมาน นายกเทศมนตรีบ้านค่ายพัฒนา อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมคณะทำงานชุมชนเข้มแข็ง กลุ่ม อสม  กลุ่ม ผู้สูงอายุ  กลุ่มพัฒนาสตรี ของหมู่ที่ 3 จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างบูรณาการ ประจำปี งบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน เสริมสร้างให้ชุมชนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการที่จะนำมาพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่าง ๆ และวิถีในท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นต้นแบบให้กับชุมชน จำนวน 80 คน




ซึ่งการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ นายมนัส ทองศรีสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ได้กล่าวแนะนำตัวผู้ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของชุมชน  พร้อมเปิดวีดีทัศน์โอทอปนวัตวิถีบ้านตรอกตะแคงและผลงานต่างๆของชุมชนที่ผ่านมา ชมการตีมีดขอตราด โบราณหนึ่งเดียวในจังหวัดตราด เป็นสินค้าขึ้นชื่อมีที่เดียวและหาดูได้ยาก การทำโรงเพาะเห็ดฟาง ของนายดนัย สุทธิธรรม ชาวบ้านตรอกตะแคง ชมประวัติฮวงซุ้ยโบราณของชาวจีน มีอายุ กว่า 100 ปี เป็นสถานที่บ่งบอกว่าหมู่บ้านตรอกตะแคงเคยมีความรุ่งเรือง อันสอดคล้องกับประวัติของอำเภอเขาสมิง ว่าที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเขาสมิงเคยตั้งอยู่บริเวณคลองตรอกตะแคง ฮวงซุ้ยโบราณ จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในชุมชนบ้านตรอกตะแคง ต่างเคารพกราบไหว้ขอพร กันจากรุ่นสู่รุ่น และประวัติความเป็นมาของ องค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ หรือพระศักดิ์สิทธิ์องค์ดำ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแสนตุ้ง เป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีตำนานสืบต่อกันมายาวนาน ขององค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่ถูกสร้างขึ้นจากช่างฝีมือชาวบ้านในตำบลแสนตุ้ง มีการประกอบพิธีจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 ภายในองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ บรรจุด้วยวัตถุมงคลของพระเกจิชื่อดัง ของภาคตะวันออก จำนวนมากและเป็นที่นับถือพุทธสนิกชน ในพื้นที่และผู้คนทั่วไป เดินทางมาสักการะบูชากราบไหว้ขอพร โดยการนำไข่ต้ม หมากพูล ดอกไม้ ธูปเทียน ผู้ที่เคยบนบาลกราบไหว้ได้ดั่งสมใจที่อธิฐานก็มักจะนำ รูปปั้นไก่ชน เชื่อกันว่า ท่านโปรดไก่ชน ซึ่งวัดแห่งนี้ ได้รับการดูแลและการบริหารการจัดการ คือพระครูธัชลักข์ บริหาร เป็นเจ้าอาวาสวัดแสนตุ้งและเจ้าคณะตำบล 





ซึ่งครั้งนี้เป็นการเดินทางมารอบสองหลังจากคราวก่อนเพิ่งจะนำคณะทำงานมาเยี่ยมชมแล้วครั้งหนึ่ง และครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอย่างบูรณาการ ประจำปี งบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน เสริมสร้างให้ชุมชนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการที่จะนำมาพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่าง ๆ และวิถีในท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นต้นแบบให้กับชุมชนต่อไป

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาครายการรอบรั้วภูธร ประจำจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.