Header Ads

นราธิวาส จัดแถลงข่าวเปิดศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ ภายใต้แบรนด์ “MENARA Green & Premium” เชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภค


  วันที่15พ.ย.62 ที่บริเวณตลาดเกษตร หน้าแขวงการทางนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัยประชารัฐฯ ภายใต้แบรนด์ “MENARA Green & Premium” โดยมีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นายภาณุมาศ ชนากานต์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมการแถลงข่าว ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก อาทิ นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน
 หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ ภายใต้แบรนด์ “MENARA Green & Premium” โดยตัดริบบิ้นเปิดศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ และเยี่ยมชมศูนย์ฯ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ อาทิ เมล่อน มะพร้าวน้ำหอม ไข่นกกระทาญี่ปุ่น ไข่ไก่ จาก PNU Farm คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ ยังมีผลไม้พื้นเมือง อาทิ มังคุดป่า ลูกหยีป่า และสินค้าอื่นๆ เช่น ข้าวหอมกระดังงา ข้าวซีบูกันตัง น้ำผึ้งชันโรง กรือโป๊ะ ไข่เค็มพอกจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรซอยปราจีน อำเภอสุคิริน หมอนรองคอรูปปลากุเลาเค็มตากใบ ส้มแขกแช่อิ่ม และผักสดปลอดสารเคมี เป็นต้น
  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ ภายใต้แบรนด์ “MENARA Green & Premium” เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสนับสนุนด้วยกลไกประชารัฐ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับการสร้างตลาดสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างรูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เป็นการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งขับเคลื่อนโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด สู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคชาวนราธิวาส ได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารเกษตรที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
  ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนราธิวาส โดยศูนย์กระจายสินค้า นวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ และหาช่องทางในการจัดจำหน่ายและปรับปรุงคุณภาพพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรผลิต เพื่อรองรับและส่งผลให้เกษตรกรหันมาปลูกผักปลอดสารพิษ และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สร้างรายได้จากอาชีพหลักในการทำสวนยางและสวนผลไม้ โดยเริ่มต้นจากพืชผักในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพืชผักอื่นๆ จากพื้นที่ 13 อำเภอ เพิ่มขีดความสามารถการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญของจังหวัด
                                                  ///////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.