Header Ads

รมช. คมนาคม เปิดงานกระบี่เบิกฟ้ารับท่องเที่ยวสู่ท่าอากาศยานกระบี่ Krabi International Airport สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของประเทศ 1.2 หมื่นล้านบาท และติดตามสร้างอาคารหลังที่ 3

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น ณอาคาร 1 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ นายถาวรเสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาเปิดกิจกรรมเบิกฟ้ารับท่องเที่ยวสู่ท่าอากาศยานกระบี่ Welcome high season KrabiInternational Airport ซึ่งทางกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมได้จัดขึ้น โดยมีพันตำรวจโท  หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับ. นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวรายงาน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกสนามบินนานาชาติกระบี่ตลอดจนประชาชนและข้าราชการพนักงานของกรมท่าอากาศยาน
 เข้าร่วม

       นายถาวร เสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการยกระดับการบริการประชาชน ในด้านของระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึงนั้น กรมท่าอากาศยานเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดูแลความรับผิดชอบท่าอากาศยานทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนที่ 29 แห่งเพื่อให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
     สำหรับท่าอากาศยานกระบี่เป็นท่าอากาศยานหลักที่มีศักยภาพในการเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีสายการบินภายในประเทศและสายการบินระหว่างประเทศเปิดให้บริการหลายเส้นทางครอบคลุมหลายประเทศมีทั้งมีปริมาณจำนวนผู้โดยสารที่มากเป็นอันดับ 1 ของท่าอากาศยานในสังกัด

     ทั้งนี้เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภาพของท่าอากาศยานกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและสายการบินต่างๆ ในการเปิดตารางบินช่วงฤดูหนาว Winter schedule ประจำปี 2562 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเปิดเส้นทางให้บริการในเส้นทางบินที่มีอยู่เดิมและเปิดเส้นทางบินใหม่ ร่วมกับสายการบินภายในประเทศและสายการบินระหว่างประเทศเพื่อเป็นการร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวเสริมสร้างความแข็งแกร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งทุกหน่วยร่วมมือทำงานแบบบูรณาการในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด

    นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวว่า ปัจจุบันกรมท่าอากาศยานมีท่าอากาศยานอยู่ในความดูแลจำนวน 28 แห่งในปี 2563 จะเปิดให้บริการท่าอากาศยานแห่งไทยได้แก่ท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลาเพิ่มอีก 1 แห่งทั้งนี้ท่าอากาศยานกระบี่เป็นท่าอากาศยาน 29 แหล่งที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานสำหรับกิจกรรมเบิกฟ้ารับท่องเที่ยวสู่ท่าอากาศยานกระบี่ในครั้งนี้  มีวัดประสงค์เพื่อเป็นการเปิดตารางบินดูหนาว Winter Schedule ประจำปี 2562 เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของท่าอากาศยานกระบี่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและสายการบินต่างๆที่เปิดเส้นทางให้บริการในเส้นทางบินที่มีอยู่เดิมและเกิดเส้นทางใหม่

  พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี   ประวิตร   กล่าวว่า  นับเป็นความโชคดีของชาวกระบี่ทุกคน  จังหวัดกระบี่นั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมนต์เสน่ห์ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสความงดงามของท้องทะเลที่มีหาดทรายขาวสะอาดท้องทะเลมีสีเขียวมรกตและอุดมไปด้วยปะการังสีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพีเกาะรอกเกาะลันตามายาหาดไร่เลย์จนได้ขนานนามว่าเป็นมรกตแห่งอันดามัน  และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ  4  ของประเทศ  1.2 หมื่นล้านบาท  ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและพร้อมที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีจิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติ  การพัฒนาด้านการบริการที่เป็นเลิศ   ตั้งแต่ประตูเมือง  สนามบิน  ท่าเรือโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร    เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน   ดังคำขวัญเมืองกระบี่น่าอยู่ผู้คนน่ารัก

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.