Header Ads

ระยอง - โครงการ “เปิดบ้าน BST Group 2019”


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  คุณพรรณชมพู อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (บีเอสที) และบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “Open House 2019” ต้อนรับหน่วยงานราชการ โรงเรียน คณะสื่อมวลชน ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือเล็ก โดยมีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ผ่านฐานกิจกรรมอาทิเช่น ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ  ข้อมูลระบบกระบวนการผลิต ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพร้อมอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ทางบริษัทได้มอบสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และมอบรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอนกประสงค์แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุดธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.