Header Ads

ชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการคลองสวยน้ำใสวันนี้ (13 พ.ย.62) พลตำรวจตรีวิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยสถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพรจัดขึ้น โดยข้าราชการตำรวจ และประชาชนจิตอาสา รวมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ร่วมกันทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ล้างทำความสะอาด ในแม่น้ำท่าตะเภา สะพานท่ายาง ตำบลท่ายาง ตำบลปากน้ำ ตลอดจนถึงท่าเรือส่งเสริม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัด และฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้สะอาด สวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป

พลตำรวจตรีวิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร โดยสถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยนำข้าราชการตำรวจ  และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งแบ่งหน้าที่กันไปทำภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เก็บขยะและกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ คูคลอง ปรับปรุงอาคารและศาลาที่พัก รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ซึ่งในวันนี้กำลังพลและประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจจำนวนมาก ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  ด้วยความรักใคร่สามัคคี และความร่วมมือร่วมใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ จนทำให้การปฏิบัติภารกิจในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

//////////////////////////////
ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ภาพ/ข่าว
ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.