Header Ads

แพร่-กลุ่มสตรีต.ห้วยหม้ายรวมพลังฝึกฟ้อนเล็บงานฉลองสมโภชน์พระอุโบสถศาลา กำแพงวัด

เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ศาลาการเปรียญ วัดห้วยขอน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลห้วยหม้าย ได้ทำการฝึกฟ้อนเล็บเพื่อเป็นขบวนต้อนรับจากกลุ่มหัววัดต่างๆในอำเภอสองเนื่องในงานพิธีฉลองสมโภชน์พระอุโบสถ สองชั้น ศาลาการเปรียญ และกำแพงวัด ในวันที่28-31ธันวาคม 2562ที่จะถึงนี้ มีกลุ่มแม่บ้านที่ได้ฟ้อนเล็บมีทั้งหมด100คนที่จะเป็นขบวนฟ้อนของเจ้าภาพ โดยมีครูฝึกสอนโดย คุณครูทัศนีย์ แสนแก้วทอง ผช.ละเอียด มาลา เป็นผู้ฝึกสอนภายใต้ชื่อ"ฟ้อนกองอืดเมืองแพร่" มีแม่บ้านจำนวน4 มหมู่บ้าน ที่มาทำการฝึกฟ้อนเพื่อเป็นขบวนฟ้อนต้อนรับขบวนฟ้อนทุกหัววัดในอำเภอสองในวันงานฉลองสมโภชน์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางผู้นำหมู่บ้านก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางการสื่อสารมวลชนขอผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยการตั้งโรงทานเพื่อสนับสนุนให้ทางวัดห้วยขอน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อประสานงานได้ที่ กำนันสมพร ขอนพิกุล กำนันตำบลห้วยหม้าย ประธานการจัดงานฉลองสมโภชน์ โทร093-2176266 หรือผู้ช่วยละเอียด มาลาโทร08่7-1768615และวัดห้วนขอน โทร 097-9299139 รับตลอดทุกโรงทานโดยทางเจ้าภาพจะได้จัดเตียมเต้นท์ไว้คอยบริการแก่ผู้จะถวายโรงทาน
         ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงาน โทร095-6750659


ขับเคลื่อนโดย Blogger.