Header Ads

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดสัมมนาร่วมกับ ท่าเรือคิตาคิวชู จากประเทศญี่ปุ่น

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดสัมมนาร่วมกับ ท่าเรือคิตาคิวชู จากประเทศญี่ปุ่น

 ที่ห้อง BALLROOM C โรงแรม CENTARA GRAND MIRAGE BEACH RESORT จังหวัดชลบุรี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา “ทิศทางแนวโน้มการค้าระหว่างท่าเรือคิตาคิวชู และท่าเรือแหลมฉบัง” โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากท่าเรือคิตาคิวชู และสมาคมส่งเสริมการขนส่งสินค้าท่าเรือคิตาคิวชู (Kitaky Port Promotion Association KPPA) พร้อมด้วย ผู้แทนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี,หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย,สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ,สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์,ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง,สายการเดินเรือ ตัวแทนคลังสินค้า,บริษัทผู้ผลิตสินค้า และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือคิตาคิวชู ได้ลงนามร่วมกันเป็นท่าเรือพี่น้อง นับถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 29 ปี ที่ผ่านมาได้มีการประชุมท่าเรือพี่น้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร่วมกัน การกำหนดมาตรการความร่วมมือ อันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท่าเรือ รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรมในวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อท่าเรือทั้งสอง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะ Sister Port และผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ยังหวังว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ระบบการขนส่งทางทะเลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่ดีต่อกัน อีกด้วย

ข่าวโดย...ปภิณวิช ศรีสรวล/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.