Header Ads

ผู้การฯนาวิกโยธิน พบปะตรวจเยี่ยมไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช)เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ย้ำอย่าประมาทหลังโจรใต้ถล่ม ชรบ.ตายหมู่ที่ยะลาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอเมืองฯ 100 ปีนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ พบปะตรวจเยี่ยมไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช)เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีพ.ต.อ.กีรติ แวยูโซะ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร ตลอดจนไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช)กว่า 200 คนเข้าร่วม
    ทางด้านนาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้กล่าวชื่นชมในความเสียสละของพวกเราทุกคน ที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่ เพื่อให้บ้านเมืองของรามีลวามสงบสุข ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าสถิติเหตุรุนแรงจะลดลง แต่ก็ยังมีผู้ไม่หวังดีพยายามที่จะก่อความวุ่นวาย ทำลายความสงบสุขของพวกเราอยู่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งถือเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจหลัก 1ใน 8 หัวเมือง ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังทหารตำรวจ และฝ่าย ปกครอง อย่างเต็มความสามารถ และมีความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อให้เมืองนราธิวาสของพวกเราบังเกิดความปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเดิบโตทางเศรษฐกิจ สร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้ญาติพี่น้อง ครอบครัว และ ลูกหลานของพวกเราทุกคนได้มือนาคตที่ดีต่อไป
   ในการนี้ได้กำชับไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช)ให้รักษาความปลอดภัยพื้นที่อย่างเข้มงวด หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะด้านการข่าวการจัดทำแผนตลอดจนซักซ้อมแผน เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้จำเป็นต้องตรวจตรารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่
    สำหรับทสปช. ชื่อเต็ม ไทยอาสาป้องกันชาติ มีจำนวน 200 คน โดยเป็นกำลังภาคประชาชนที่เสริมสร้างมาสำหรับปฏิบัติกิจเชิงรับในเขตเมืองเศรษฐกิจ ที่ ฉก.นย.ทร.33 มอบให้ตั้งจุดตรวจ 8 จุด ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประกอบด้วยจุดตรวจในเขตควบคุมพิเศษ รปภ. โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ รปภ. ตลาดสด (4 แห่ง) รปภ. สถานที่ราชการ ตั้งจุดตรวจร่วมกับ จนท.ตำรวจ ประจำศูนย์ CCTVศูนย์สื่อสาร เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงย่านร้านค้า และ รปภ. ย่านสถานบันเทิงอีกด้วย อย่างไรก็ตามส่วนการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะเมื่อเจ้าหน้าที่พบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัย จะทำการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน หากเกิดเหตุร้ายขึ้นแบบไม่คาดฝัน เจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็วในการติดตามตัว
     


                                        ///////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.