Header Ads

นครสวรรค์/// สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ เมืองพันสระ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์    เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เทศบาลตำบลหนองบัวนำโดยนางดลฤดี ติยะโสภณจิต นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวร่วมกับชุมชน ๑๑ หมู่บ้าน กับอีก๒โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)และโรงเรียนหนองบัว จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดหนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีวันลอยกระทงพร้อมด้วยปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหนองบัว
    ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ
    การจัดงานในปีนี้ได้ตั้งขบวนแห่กระทงหมู่บ้าน นางนพมาศทั่ง ๑๑ ชุมชนกับอีก๒โรงเรียน ณ บริเวณเกาะลอยหน้ากุฏฤาษีนารายณ์ผ่านตลาดหนองบัวมายังวัดหนองกลับ ภายในงานร่วมปิดทองไหว้พระ วิหารหลวงพ่อเดิม วิหารหลวงพ่ออ๋อย มีการแสดงของนักเรียนทั้ง๒โรงเรียน การแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลตำบลหนองบัว และการประกวดนางนพมาศแต่ละหมู่บ้าน ในปีนี้ผู้ชนะคว้าสายสะพายไปได้คือหมู่บ้านสุขสำราญ
   ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดขนบธรรมเนียม อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงของไทย ให้คงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันสำคัญร่วมกันเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์การประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและวัสดุจากธรรมชาติอื่นๆและเพื่อสร้างความสามัคคีในแต่ละชุมชน
   ดังคำขวัญที่ว่า " หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี
ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ
เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมากมี
ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว "...
ข่าวโดย//ภคพล ครองสิน.....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.