Header Ads

ร.พ.นราธิวาสเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ เข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย


วันที่22พ.ย.62 ที่อาคารกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมในพิธีเปิดนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ แพทย์ที่สามารถจ่ายยาที่สกัดจากกัญชาได้ จะต้องได้รับการอบรมจากกรมการแพทย์ จึงจะมาดูแลรักษาผู้ป่วยที่จะมารักษาด้วยสารสกัดจากกัญชาได้ ปัจจุบันมีทางเลือกในการรักษาโดยใช้สารที่ออกมาจากกัญชา คือ THC และ CBD ได้จำนวนมาก
นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ จะทำให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย เป็นความหวังของผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้วางหลักการทำงานของคลินิกนี้ไว้ 3 ข้อ คือ 1. ต้องปลอดภัยต่อผู้ป่วย 2. ต้องเป็นประโยชน์ และ 3. ต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
คลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จะเปิดให้บริการแก่ประชาชน ที่ชั้น 1 อาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเป็นคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ที่ให้บริการ ดังนี้ 1.บริการรักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาและยาตามตำรับแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งการรักษานี้ต้องมีข้อบ่งชี้ที่ตรงตามข้อเกณฑ์การใช้กัญชาแล้วเกิดประโยชน์ ปลอดภัย และ 2. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค
ทั้งนี้ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดวันและเวลาการให้บริการของคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลาทำการ 08.30-12.00 น.
///////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.