Header Ads

กฐินสามัคคี " สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ" ณ วัดปางสุด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

 
   พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดปางสุด หมู่ 12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี คณะผู้คิดตาม พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่วงก์ และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมในพิธีทอดกฐิน จำนวนมาก
    ซึ่งการทอดกฐินครั้งนี้นอกจากจะเป็นการร่วมถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษา ล้วนไตรมาสแล้ว ยังเป็นการร่วมสมทบทุนสร้าง อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และอบรมเยาวชนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสถานที่ให้ลูกหลานไทยได้ศึกษา อีกทั้งเป็นการรักษาประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน เป็นที่พึ่งทางจิตใจของ พุทธศาสนิกชนต่อไป ซึ่งยอดกฐินสามัคคีในวันนี้รวมได้จำนวน 278,622 บาท
ข่าวโดย!!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644 - 0641422919!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.