Header Ads

ระยอง - มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง จัดงานวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง”


    เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 18 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา ณ บ้านตากาแฟ แยกโพธิ์ทอง อ.แกลง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานโครงการวิ่งเพื่อน้อง จัดโดย มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง โดยมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง   นายวิฑิต  ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง นายวิเชียร  แสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล รองประธานสภาอบจ.ระยอง/ประธานกรรมการเยาวชนสตรี และผู้สูงอายุสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ประจำสภา อบจ.ระยอง พ.ต.อ.ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผกก.สภ.แกลง และนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
นายวิฑิต  ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง กล่าวว่า โครงการวิ่งเพื่อน้อง  เป็นโครงการวิ่งการกุศล เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มีแนวคิดเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดระยอง ที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ยากจนไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียน จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการวิ่งเพื่อน้องขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้เพื่อระดมเงินสมทบทุน เข้ามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เข้ามูลนิธิฯ ทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนอำเภอแกลง และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ประกอบกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแกลง ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก รวมถึงสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีต่อไป
    การวิ่งในครั้งนี้มี 3 ระยะ คือ  เส้นทางระยะ  5 กิโลเมตร  เส้นทางระยะ  10 กิโลเมตร ระดับ VIP การจัดโครงการวิ่งเพื่อน้องในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง คณะกรรมการจัดโครงการวิ่งเพื่อน้อง รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนอื่นทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

นพดล แสงวิไล ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.