Header Ads

พะเยา บรรยากาศ ยี่เป็ง ลอยกระทงกว๊านพะเยา นักท่องเที่ยวไทยแฃะต่างชาติร่วมหมื่นคน ชมขบวนแห่กระทงและลอยกระทงในกว๊านพะเยา คึกคักวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บรรยากาศงานยี่เป็งประเพณีลอยกระทงกว๊านพะเยาโดย ทางอำเภอเมืองพะเยา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ได้ร่วมกัน นำรถขบวนกระทงเข้าร่วมแห่และประกวด กันเป็นจำนวนมากโดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชน มาร่วมชม และร่วมลอยกระทงกว๊านพะเยาทำให้บรรยากาศในตัวเมืองพะเยา ตามถนนเส้นทางต่างๆ ต้องติดขัด เพราะยวดยานพาหนะของผู้คนและนักท่องเที่ยวต่างขับนำเข้ามาเที่ยวชมและลอยกระทง ที่กว๊านพะเยา ทำให้ ถนนชายกว๊านพะเยาหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองเต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมหมื่น ร่วมดูชมรถขบวนแห่กระทงและลอยกระทงในกว๊านพะเยา

สำหรับขบวนแห่กระทง ทางอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย องค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอเมืองพะเยาได้จัดทำขบวนแห่รถขบวนของแต่ละตำบลรวม 13 ขบวนเข้าร่วมขบวนแห่กระทงร่วมกับทาง เทศบาลเมืองพะเยา 14 ชุมชน จำนวน 14 ขบวน รวม27ขบวน ร่วม ขบวนรถแห่กระทง นางนพมาศ

โดยช่วงเย็นเวลาประมาณ 16.00 น ได้เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ กระทง จากหน้าตลาดสดอาเขตไปถึง ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา และเวลา 18.00 น. ขบวนกระทงของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาได้เคลื่อนขบวนจากลานค้าชุมชนหนองระบูไปตามถนนพหลโยธินผ่านหน้าตลาดสดอาเขตไปถึงบริเวณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊าน
เมื่อขบวนกระทงของแต่ละ ตำบลละชุมชน ผ่านไปตาม เส้นทางของถนน ได้มี ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มายืนดูชมกันทั้งสองฝั่งของถนน กันอย่างคึกคัก เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ถนน ชายกว๊าน บริเวณหน้า ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จะมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเข้ามารวม ตัวกัน อย่างหนาแน่น ร่วมหมื่นคน เพราะมาร่วมดูชมขบวนแห่กระทงและลอยกระทงในกว๊านพะเยา


ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.