Header Ads

ทหารจัดอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงใช้วัสดุธรรมชาติ12 พฤศจิกายน  2562  ทางพลตรี ประจวบ  จันต๊ะมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเอาไว้สืบต่อลูกหลาน โดยนำทหารและเจ้าหน้าที่ทำการแต่งตัวย้อนยุคแห่ขบวนนางนพมาศ และกระทงที่มีการผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ต้นกล้วย ใบตองกล้วย ดอกไม้สด เพื่อจะได้เน่าสลายได้ง่ายและไม่เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ในงานได้มีการประกวดขบวนนางนพมาศ  ประกวดขบวนแห่กระทง ประกวดกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จัดทำท่าน้ำเพื่อให้ประชาชนได้มาทำการลอยกระทงขอขมาแม่น้ำที่ ลำน้ำฝาง บ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยังส่งเสริมเยาวชน นักเรียนที่มีการแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมย้อนยุค การฟ้อนการรำ รำประทีปโคมไฟ รำจ้อง รำอวยพร ซึ่งทำให้ชาวบ้านที่สนใจได้เดินทางมาเข้าชมฟรีจำนวนมากจนเต็มท่าน้ำ  และทางพลตรี ประจวบ  จันต๊ะมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ยังได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาลอยกระทงในพื้นที่นี้ และยังมาใช้พื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีสนามปั่นจักรยาน และวิ่งออกกำลังกายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ที่พร้อมให้ประชาชนมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  ในการลอยกระทงขอให้ทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร จัดทุกๆปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้อยู่สืบต่อถึงลูกถึงหลานไม่ให้สูญหายไปข่าวโดย...นายสำราญ  แสงสงค์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.