Header Ads

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรค์ประชารักษ์ ร่วมมอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

      .วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมี นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวนเงิน 50,000 บาท จากการจัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่ง “Nurses Run For Health 2019” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการการดูแลพยาบาลบาดเจ็บในการปฏิบัติงาน สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสมทบทุนมอบให้นักศึกษาพยาบาล

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.