Header Ads

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เทพศาลาสัญจร ด้วยอาทรศิษย์รัก ณ หมู่บ้านตะแบกงาม ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์


   กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน เทพศาลาสัญจร ด้วยอาทรศิษย์รัก ด้วยโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "ตามโครงการเทพศาลาสัญจร  ด้วยอาทรศิษย์รัก" โดยโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ 2538 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 24 แล้ว ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนในวันนี้ นำโดย นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นายบุญลือ รอดมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู ได้ลงพื้นที่ เข้าเยี่ยมนักเรียนที่ หมู่บ้านตะแบกงาม บ้านเลขที่ 56/1 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นบ้านของ นางสาวชนิสรา ใจเย็น ซึ่งอาศัยอยู่กับยาย และน้องชายอีก 1 คน ซึ่ง นางสาวชนิสรา ใจเย็น เป็นนักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจน ซึ่งโครงการดังกล่าว ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ และรับฟังความคิดเห็นในการจัดการศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ร่วมกับบิดา มารดา และผู้นำชุมชน หลังจากนั้น มีการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนอีกด้วย

ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.