Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ”

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 05.45  นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ”  โดยมีนายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 400 คน

ทั้งนี้ โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ ๙๐ ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยงได้ ในการนี้ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทุกระดับ จัดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ” ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคและสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.