Header Ads

ตำรวจพอเพียงปลูกผักกินเอง


15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 1400 น
พตอ วินิจฉัย พินิจศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกแผนกทำการพัฒนาสถานที่ทำการสถานีตำรวจเขียงดาว เพื่อให้ทุกคนได้มีเวลาในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านในการเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมใจกายทำการพัฒนาสถานที่ทำงานให้สะอาด และยังได้นำตำรวจทำการพัฒนาสวนครัวหลังโรงพักที่ได้จัดเป็นแปลงปลูกผักกินเองตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พตอ วินิจฉัย พินิจศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจเขียงดาวได้นำตำรวจ ทำการขุดดินดายหญ้าทำแปลงปลูกผักสวนครัวและรั้วกินได้ ที่หลังที่ทำการสถานีตำรวจเชียงดาว ในวันนี้ได้มีการลงแปลงเก็บผักสวนครัวที่มีทั้งพริก มะเขือ ผักบุ้ง ผักกาด ที่ทำการปลูกไว้แบบอินทรีย์ปลอสารพิษ มาทำอาหารเลี้ยงกัน ซึ่งก็น่าประทับใจที่พืชผักสวนครัวนั้นออกมางดงามและเต็มสวน ใครไปมาสามารถเก็บกินได้
ข่าวโดย...นายสำราญ  แสงสงค์
อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่


ขับเคลื่อนโดย Blogger.