Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ส.ป.ก.ยันฟาร์มไก่ปารีณาอยู่บนพื้นที่ของรัฐอย่างแน่นอนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ สปก.ราชบรี และเจ้าหน้าหน้าที่ป่าไม้  ได้เข้าทำการตรวจสอบแนวเขต ของส.ป.ก.โดยรอบพื้นที่ฟาร์มไก่  ของนางสาวปารีณา  ไกรคุปต์  ส.ส.ราชบุรี  เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ 6  ต.รางบัว  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ เนื่องจากพื้นที่นั้นกว้างมาก  และเมื่อทำการตรวจสอบแนวเขตเสร็จก็จะต้องนำผลมาทำการสรุป ว่าเป็นพื้นที่อะไร           

แต่ในเบื้องต้นหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบแนวเขตไปบ้างแล้วนั้น  นายธวัชชัย  ลัดกรูด   ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้  และนายวัฒนา   มังธิสาร  ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่จัดสรรระบบที่ดิน ได้เปิดเผยว่า ในวันนี้ กรมป่าไม้ และ สปก. ได้ดำเนินการรังวัดแนวเขตที่ดิน เพื่อหาความชัดเจนของแนวเขต เนื่องจากแนวเขตเดิมที่มี มีการรังวัดมาแล้วกว่า 40 ปีแล้ว วันนี้ จะได้ทำการรังวัดแนวเขตใหม่ ว่า พื้นที่บริเวณโดยรอบ ฟาร์มไก่ นั้นอยู่ในแนวเขตใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็น แนวเขต สปก. หรือ แนวเขต ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่องการการทับซ้อนกันของแนวเขต แต่ในขณะนี้ ยืนยันว่า พื้นที่บริเวณฟาร์มไก่ของนางสาวปารีณานั้น อยู่ในพื้นที่ของหลวงอย่างแน่นอน แต่ขณะนี้จะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้แน่นอน ว่า แนวเขตฟาร์มไก่ อยู่ในแนวเขตใดบ้าง ซึ่งจะต้องขอเวลาดำเนินจนถึงวันจันทร์นี้  และจะได้แถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้ทราบต่อไป
////////////////////////////////////////////////////

ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.