Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ พิธีเปิดโครงการลดความแออัด รับยาร้านขายยาใกล้บ้าน...!!

☆☆ จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 เวลา 09.15 น. ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์ปราถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดความแออัด โรงพยาบาลอุทัยธานี "รับยาร้านขายยาใกล้บ้าน" กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ สุรชัย โชคครรชิดไชย ผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อม ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี่ จากการที่ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิดไชย ผอ.รพ.อุทัยธานี เล็งเห็นความสะดวก และเสียเวลาในการเดินทางเข้ามารับยาที่โรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันความต้องการบริการสาธารณะสุข ของประชาชนสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความแออัดในสถานบริการของภาครัฐ ระยะเวลารอคอยบริการนานขึ้นทำให้ด้านบริการลดลง ถึงแม้โรงพยาบาลได้ดำเนินการพัฒนาระบบต่างๆ แล้วก็ตาม เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอย โรงพยาบาลอุทัยธานี จึงมีโครงการ " รีบยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน" เป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสเข้าถึงด้านบริการช่วยให้ประชาชนลดเวลาในการเดินทาง การอคอยรับยาในโรงพยาบาลให้มีการเลือกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีร้านขายยาเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ร้าน ได้แก่ อุทัยเภสัช มนตรีโอสถ ลักษณ์เภสัช เอ็กซ์ต้าพลัส โดยบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้สามารถเลือกบริการรับยาที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการได้... 
// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.