Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ ศูนย์ดำรงธรรมนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลสะแกกรัง...!! ***


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 25/11 ห้อง 361 หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสอบถามปัญหาและข้อเท็จจริง จากนายวิทยา แย้มหงษ์ทอง ที่ได้ยื่นหนังสือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล เนื่องจากป่วยด้วยโรคเบาหวานและต่อมลูกหมากโต มีอาการแพ้ยา ต้องใช้ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงมีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหา และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของทางราชการ พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ของนายวิทยา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เนื่องจากบุตรชายของนายวิทยา ได้เข้ารับราชการทหาร แต่เนื่องจากเพิ่งบรรจุเข้ารับราชการ สิทธิการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล จึงยังไม่เกิดขึ้น โดยคาดว่า จะสามารถได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ในอนาคตอันใกล้นี้ …//ข่าวโดย... วินัย ชำนาญปืน  ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687

ขับเคลื่อนโดย Blogger.