Header Ads

ร้อยเอ็ด/... ลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐในนาแปลงใหญ่ ที่ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ


         วันนี้ที่ 22 พ.ย.62 นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ ประกอบไปด้วย พ.อ.ทฤษดี  คงชนะ รองผบ.มทบ.27 นำกำลังพลเข้าร่วม พ.ต.อ.ภูมิวิทย์  เวชกามารอง.ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด  รรท.ผกก.เสลภูมิ  นำกำลังพลเข้าร่วม นายประยงค์  ภูดินทราย  เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด  พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ 1,428 ไร่
        นายอภัย วุฒิโสภากร  นายอำเภอเสลภูมิ /เกษตรอำเภอ  /สัสดีอำเภอ  นำมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมนักเรียน รด.เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิที่กำลังสุกสีเหลืองอร่ามเต็มที่นาแปลงใหญ่ครั้งนี้ รวมกว่า 100 คนโดยวงดนตรีขุนภักดี จาก มทบ.27 ร้องขับกล่อมในท้องทุ่งนาบ้านหนองสิม ม.10 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด.
       นายเจริญ  สุทธิประภา นายกเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ+วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่าม่วง  อ.เสลภูมิว่า ในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ปี) คือ เป้าหมายขององค์กร  คาดหวังและความต้องการของประชาชนจากประชามติหมู่บ้าน นำมาเขียนเป็นแผน สู่การปฎิบัติ   "  ปูปลาอุดมสมบูรณ์  เพิ่มพูนข้าวหอมมะลิอินทรีย์  มากมีวัฒนธรรมประเพณี  มุ่งวิถีพอเพียง  ปราดเปรื่องเรื่องการศึกษา"  นำพาชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อความสุขของคนในชุมชนทุกคน เริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์ ในท้องทุ่งนาข้าวหอมมะลิกำลังสุกเหลืองอร่าม
   ข่าวโดย...สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.