Header Ads

แพร่-วัดพระธาตุพระลอเตียมงานบุญกิ๋นตานสลากภัต

วันที่1พฤศจ้กายน พ.ศ.2562 ที่วัดพระธาตุพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตั้ง
แต่ช่วงเช้ามาก็มีคณะศรัทธาญาติโยมบ้านพระธาตุพระลอบ้านต้นผึ้ง ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาวัฒธรรมประเพณีอันเก่าแก่โบราญนานมาร่วมจัดเตียมงานกินตานสลากภัตในวันพรุ่งนี่ที่2พฤศจิกายน ที่ทางวัดพระธาตุพระลอเป็นเจ้าภาพในปี2562นี้โดยท่านพระครูไพโรจน์พัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพระลอได้สืบทอดประเพณีและวัฒธรรมของชาวล้านนาเมืองเหนือไว้มานานแล้วส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีขบวนฟ้อนรำจากหัววัดต่างๆมาร่วมทำบุญกินตานสลากและฟ้อนรำนำหน้าขบวนเข้าวัดพระธาตุพระลออย่างเนืองแน่นนอนในวันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวก็จะรายงานเสนอภาพข่าวให้ทราบต่อไป

         ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงาน โทร-095-6750659
       
ขับเคลื่อนโดย Blogger.