Header Ads

ร้อยเอ็ด...หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ออกมาให้บริการส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ที่อำเภอโพนทอง


         วันนี้พุธที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 08.00 น.ณ.วิทยาลัยการอาชีพ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่: 60 หมู่11 ตำบล แวง อำเภอ โพนทอง ร้อยเอ็ด   ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  ได้มอบหมายให้ รศ.ทันตแพทย์หญิง ดร.วาสนา  พัฒนพีระเดช  เรขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     และคณะฯได้ออกมาให้บริการส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า    ให้แก่ประชาชนชาว อ.โพนทอง และ อำเภอใกล้เคียง
         หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่   ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจะออกให้บริการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  แก่ประชาชน ทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก เข้ารับบริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม(เฉพาะฟันหน้า) โดยไม่คิดมูลค่า จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
        ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้จัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานออกมาให้บริการส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า    ให้แก่ประชาชนชาวร้อยเอ็ด. นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ ในนามชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าวโดย...สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.