Header Ads

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ร่วมพุทธศาสนิกชน เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และพื้นที่ใกล้เคียงร่วม ทอดผ้ากฐินสามัคคี      ณ วัดโบราณสถิต อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสนายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคีโดยมีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธัมถ์ให้เกียรติมาร่วมในพิธี
     การทอดผ้ากฐินสามัคคีในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา และเพื่อการบูรณะวัด โดยยอดเงินที่ได้รับจากการทอดผ้ากฐินครั้งนี้เบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการรวม 381031 บาท
      สำหรับวัดโบราณสถิต มี พระครูสถิตศรีระขันภ์ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี เป็นเจ้าอาวาส มีศิษยานุศิษย์ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก ที่เลื่อมใสศรัทธาท่าน จากการเป็นพระนักพัฒนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ดังนั้นด้วยความศรัทธาที่เกิดขึ้นจึงทำให้ทุกปีที่มีงานบุญก็จะมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
                 //////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.