Header Ads

แพร่-สภ.ร้องกวางร่วมหน่วยงานจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

    วันที่31ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา09.00น. ณ.บริเวณพื้นที่หน่วยบริการประชาชน ตำบลน้ำเลา หมู่ที่5 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พ.ต.อ.ธนกฤต ภูมมินทร์ ผกก.สภ.ร้องกวาง
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ร้องกวาง, สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3 จังหวัดแพร่,อา
สาสมัครตำรวจบ้าน, ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904วปร. ตำบลน้ำเลาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม
ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ,เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2562  ด้วย สภ.ร้องกวางมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดจัดกิจกรรมของตำรวจ สภ.ร้องกวางร่วมกับหน่วยงาน พร้อมจิตอาสาพระราชทาน904วปร. เป็นประจำของทุกเดือนเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้มีความสวยงาม เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นที่ประจักษุ์ในพื้นที่ต่างๆที่ได้ร่วมกันพัฒนาที่ผ่านมาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวใหมีความสะอาดมากยี่งขึ้นไปจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสืบไป


      ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13 สยามไทย รายงาน โทร 095-6750659
ขับเคลื่อนโดย Blogger.