Header Ads

ชาวนาระดมสูบน้ำแม่น้ำปิงใส่นาข้าว

   ชาวนา 2 ตำบลอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ระดมเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำปิงใส่นาข้าวบรรเทาแล้ง  หลังคลองสาธารณะแห้งขอดน้ำช่วงฤดูฝนมีไม่เพียงพอ

ชาวนาในพื้นที่ตำบลท่างิ้วและตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ระดมตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า 20 เครื่อง สูบน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าคลองสาขาก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่นาข้าวทั้งสองตำบลที่กำลังขาดน้ำอย่างหนัก  หลังช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีฝนตกน้อยและน้ำในคลองสาธารณะแห้งอย่างรวดเร็ว  จนนาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงนับพันไร่ขาดน้ำจนเกือบจะเสียหายทั้งหมด  จากการเปิดเผยของนายสำเริง  โพตัสสะ ชาวบ้านหมู่ที่4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ บอกว่าในขณะนี้ชาวบ้านต้องจัดกลุ่มเพื่อสูบน้ำใส่นาข้าวกลุ่มละประมาณ 20 คน ตั้งเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำปิงส่งต่อไปยังพื้นที่นาข้าวระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  โดยมีกติกาว่าหากใครเข้ามาร่วมกลุ่มก็จะสามารถสูบน้ำจากคลองสาธารณะเข้าใส่นาข้าวได้  ซึ่งหากชาวนากลุ่มแรกได้น้ำเพียงพอแล้วก็จะเปลี่ยนให้ชาวนาที่เหลือเข้ามาสูบต่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่งคาดว่าเหลือเวลาอีกไม่เกิน 1 เดือน หากยังสามารถสูบน้ำเข้าพื้นที่นาได้ข้าวก็จะรอดตายทั้งหมด  ในขณะที่ระดับน้ำของแม่น้ำปิงก็ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.