Header Ads

กรมอนามัยแนะ วัยเรียนกระโดดเชือกเป็นประจำ ช่วยเพิ่มความสูง เพิ่มมวลกระดูก กล้ามเนื้อแข็งแรง


    นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกระโดดเชือกเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ ว่า จากระบบรายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 พบเด็กวัยเรียน 6 - 14 ปี มีภาวะเตี้ยร้อยละ 8.8 ซึ่งเป้าหมายของประเทศกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 5  จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร คือมีส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์ในเด็กที่มีอายุเท่ากัน โดยตั้งเป้าหมายให้ปี 2564 เด็กผู้ชายอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร เพิ่มจากค่าเฉลี่ยความสูงปัจจุบันคือ 148.6 เซนติเมตร ส่วนเด็กผู้หญิงอายุ12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย 155 เซนติเมตร เพิ่มจากค่าเฉลี่ยความสูงปัจจุบันคือ 149.9 เซนติเมตร ขณะที่ข้อมูลส่วนสูงระดับเขตสุขภาพที่ 3 พบว่าเด็กผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 147.3 เซนติเมตร และเด็กผู้หญิงมีความสูงเฉลี่ย 148.6 เซนติเมตรตามลำดับ เนื่องจากช่วงเวลาทอง (Golden period) ของเด็กในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth spurt) ของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกัน      โดยเด็กผู้หญิงจะเริ่มในช่วงอายุ 9 - 10 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 12 ปี จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูงจะลดลงจนกระทั่งถึงอายุประมาณ 16 - 18 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่ ส่วนเด็กผู้ชายจะเริ่ม    ในช่วงอายุ 10 - 12 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 14 ปี จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูง  จะลดลงจนกระทั่งถึงอายุประมาณ 18 - 20 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่

   ทางด้าน แพทย์หญิงศรินนา  แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า การกระโดดเชือกเป็นกิจกรรมแอโรบิกชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต พัฒนาศักยภาพของหัวใจ ช่วยลดไขมัน    ในร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มมวลกระดูก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย กรมอนามัย            โดยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จึงได้ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 3 จัดมหกรรมกระโดดเชือกเด็กวัยเรียนในครั้งนี้ขึ้น      เพื่อสร้างกระแส และสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนักเรียนในพื้นที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 600 คน
ข่าวโดย!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.