Header Ads

แพร่-อำเภอสองถกเข้มกรณีภัยพิบัติฯเตียมประกาศเป็นเขตช่วยเหลือยื่นให้จว.พิจาราณาอนุมัติ

    วันที่1พฤศจิกายน พ.ศ.2562เวลา10.00น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสอง นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสองนั่งเป็นประธานรับฟังการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอำเภอสองที่ได้รับความเดือดรัอนกรณีที่ได้เกิดปัญหาทางภัยธรรมชาติกรณีข้าวโพดยืนต้นตายเนื่องจากไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นจนทำให้ต้นข้าวโพดขาดน้ำจนส่งผลให้ผลลิตลดลงเป็นจำนวนหลายพันไร่จึงได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างในระยะตั้งแต่ที่เกษตรกรได้ลงมือปลูกข้าวโพดมาเมื่อถึงต้นฤดูปลูกจนถึงปัจจุบัน


         สืบเนื่องมาจากวันที่8-9ตุลาคม พ.ศ.2562ที่ผ่านมา นางกรานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นที่อบต.เตาปูนและอบต.สะเอียบสั่งให้หน่วยงานไห้รับเรื่องของเกษตรกรและส่งรายชื่อเข้าจังหวัดแพร่เพื่อจะได้ประกาศเป็นภัยพิบัติวันนี้อำเภอสองจึงได้นัดหมายหน่วยงานองค์กรผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนันทั้ง8ตำบลผู้ใหญ่บ้าน84หมู่บ้านเพื่อร่วมดำเนินการพิจราณาแนวทางช่วยเหลือจากภาครัฐวันนี้มีทั้งปภ.จังหวัดแพร่ เกษตรจังหวัดแพร่ เกษตรอำเภอสอง เข้าร่วมชี้แจงในขอบเขตของการช่วยเหลือ ความคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

  ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานโทร-095-6750659
ขับเคลื่อนโดย Blogger.