Header Ads

จังหวัดระยอง จัดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน” ไปบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 พ.ย.2562 ที่วัดมาบยางพร ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการต่างๆ ตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน ครั้งที่  2 ประจำปีงบประมาณ  2563" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ได้นำหน่วย อบจ.เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนร่วมด้วย รวมทั้งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง และ อ.ปลวกแดง ยังได้นำเจ้าหน้าที่ไปบริการรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้มี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ผู้นำ อปท.และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยหน่วยบริการเคลื่อนที่ดังกล่าว มีการให้บริการหลายด้านด้วยกัน เช่น แจกถุงยังชีพผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา แว่นตา บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แจกจ่ายพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา ทำหมันสุนัข แมว นิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ทั้งนี้การนำหน่วยเคลื่อนที่มาบริการฟรีแก่ประชาชนครั้งนี้ ถือเป็นการลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณให้การช่วยเหลือต่อไปด้วย
ทั้งนี้ สำหรับอำเภอปลวกแดง ประกอบด้วย 6 ตำบล 34 หมู่บ้าน 4 ชุมชน มีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ 4 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เป็นต้น ...

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.