Header Ads

ร้อยเอ็ด ... กฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดบ้านโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด


ร้อยเอ็ด ... กฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดบ้านโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด
          เวลา 09.30 น.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ชาวบ้านโนนสะอาด จัดงานบุญกฐินสามัคคีของวัดบ้านโนนสะอาด โดยร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีศรัทธาบุญมหากฐินเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโนนสะอาด ต.ขอนแก่น
          กาลกฐินสามัคคีครั้งนี้ ประกอบไปด้วยศรัทธาจากชาวบ้านโนนสะอาด บ้านโนนสวรรค์ ต.ขอนแก่น  เจ้าหน้าที่ศิริราชพยาบาล และเจ้าหน้าที่ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ เดินทางมาร่วมกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ ครั้งนี้  โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
              กรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น คำกล่าวถวายกฐิน
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินกับทั้งผ้าบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน กับทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว จงกรานกฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ซึ่งรวมยอดกฐินในปีนี้ได้เงินร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ จำนวน 581,326 บาท ...สาธุข่าวโดย...สุเทพ  ลอยแก้ว/คมกฤช  พวงศรีเคน/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.